Hoe kan de psychologie ons helpen milieu- en energiegerelateerde problemen te begrijpen en op te lossen?

Video afspelen

Nieuwsfeed

Nieuw personeel in academisch jaar 2023-2024

De afgelopen maand zijn er een paar nieuwe onderzoekers bij ons team gekomen, dus we wilden even de tijd nemen om alle geweldige academici die dit academisch jaar deel zijn gaan uitmaken van onze expertisegroep aan u voor te stellen!

Podcast Omgevingspsychologie (met Linda Steg)

Hoe kan de milieupsychologie bijdragen aan een duurzamere samenleving? Wat is de rol van onze persoonlijke waarden in hoe pro-milieuvriendelijk ons gedrag is? Zijn mensen intrinsiek gemotiveerd om te helpen voorkomen dat de klimaatverandering erger wordt?

Gedragsverandering hoeft niet moeilijk te zijn

Het is moeilijk om mensen milieuvriendelijk gedrag te laten vertonen in systemen die dat moeilijk maken. Maar het tegenovergestelde is ook waar: in systemen die het gemakkelijk maken, gedragen meer mensen zich milieuvriendelijk.

Het versnellen van sociale omslagpunten in duurzaam gedrag: Inzichten uit een dynamisch model van gemoraliseerde sociale verandering

In dit perspectief stellen we een dynamisch model voor van gemoraliseerde sociale verandering dat inzicht geeft in hoe nieuw duurzaam gedrag zich verspreidt over de samenleving en hoe dit proces kan worden versneld.

Gedragsverandering mag niet over het hoofd worden gezien als klimaatoplossing

Vorige week kwamen er twee rapporten uit over klimaatverandering in Nederland. Het ene richtte zich op gedragsverandering, het andere op technologische verandering. Maar als nieuwe of in ontwikkeling zijnde technologie mensen niet aanspreekt, zullen ze het waarschijnlijk niet overnemen en misschien zelfs protesteren, wat uiteindelijk de implementatie zal afremmen.

Goda Perlaviciute finalist voor Ben Feringa Impact Award 2024

Onze collega universitair hoofddocent Goda Perlaviciute is genomineerd voor de Ben Feringa Impact Award 2024 voor haar werk op het gebied van publieke participatie en de energietransitie!

Vertrouwen in de minister of vertrouwen in de burgemeester? Gepercipieerde competentie en integriteit van centrale en lokale Nederlandse instellingen die energiezaken regelen

Op lokaal niveau worden instellingen gezien als eerlijker en transparanter, terwijl ze op nationaal niveau worden gezien als deskundiger en met meer kennis van zaken. Verder verklaarde het op integriteit gebaseerde vertrouwen in zowel lokale als nationale instellingen de publieke steun voor het uitfaseren van aardgas beter dan het op competentie gebaseerde vertrouwen.

Hoe denkt het grote publiek over de wijziging van zonnestraling?

Experts op het gebied van stralingsmodificatie door de zon (SRM) zijn goed op de hoogte van de voor- en nadelen van de technologie, maar hoe denkt het grote publiek over SRM?

Omgevingspsychologie Groningen: De Podcast!

De podcast Milieupsychologie Groningen zal een of twee keer per maand verschijnen, en in elke aflevering zal een gesprek plaatsvinden met een van de onderzoekers uit onze groep over waar ze aan werken en hoe dat een rol speelt bij pro-milieugedrag.

Proeven en etiketteren van vleesvervangende producten kan de productevaluaties en -voorkeuren van consumenten beïnvloeden

In twee veldexperimenten testten we hoe etikettering en proefervaringen met vleesvervangers de evaluaties van omnivoren van zulke producten beïnvloedden en onderzochten we de verklaarde en onthulde voorkeuren van omnivoren met betrekking tot de consumptie van vleesvervangers en het verminderen van de vleesconsumptie.

De interdisciplinaire aanpak van SMiLES leidt Noord-Nederland naar duurzaam vervoer

Kan gedeelde mobiliteit helpen om de vervoersbehoeften van bewoners in het noorden van Nederland te vervullen en de planeet te redden? Zeven studenten van vijf RUG-faculteiten hebben zich over die vraag gebogen en presenteren hun bevindingen half april aan de provincie Groningen.

Publieke opinie over het beheer van zonnestraling: Een intercultureel onderzoek in 20 landen over de hele wereld

We doen verslag van de bevindingen van het eerste grootschalige, interculturele onderzoek naar de publieke opinie over SRM onder het algemene publiek (N = 2.248) en studenten (N = 4.583) in 20 landen die alle bewoonde continenten bestrijken, waaronder vijf landen uit het Zuiden en vijf 'niet-WEIRD'-landen (d.w.z. niet Westers, Opgeleid, Geïndustrialiseerd, Rijk en Democratisch) uit het Noorden.

Zijn psychologische afstand en effectiviteit barrières voor klimaatactie?

Psychologische afstand en gebrek aan effectiviteit worden vaak genoemd als barrières voor klimaatactie, maar uit onderzoek van Milieupsychologie Groningen blijkt dat veel mensen zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering voor hen persoonlijk.

Aanvaardbaarheid van verbonden geautomatiseerde voertuigen: Attributen, waargenomen gedragscontrole en waargenomen adoptienorm

In dit artikel stellen we een model voor om de aanvaardbaarheid (d.w.z. evaluatie vóór ervaring) van connected geautomatiseerde voertuigen te verklaren. We veronderstellen dat de aanvaardbaarheid van CAV's hoger is wanneer mensen de eigenschappen ervan gunstiger inschatten, zich beter in staat voelen om CAV's te gebruiken (d.w.z. een hogere waargenomen gedragscontrole), en denken dat anderen zouden overwegen om CAV's te gaan gebruiken (d.w.z. de waargenomen adoptienorm).

Mythes over milieupsychologie ontkracht: kleinschalige klimaatactie maakt geen verschil

Lise Jans, universitair hoofddocent Milieupsychologie in Groningen, legt uit dat kleinschalige collectieve klimaatactie zoals een opruimdag of een gemeenschappelijk energieproject een katalysator kan zijn voor grootschalige verandering.

Wie zijn wij en wat doen we

De expertisegroep Milieupsychologie Groningen onderzoekt hoe bereid mensen zijn om een persoonlijke bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en welk beleid duurzaam gedrag effectief kan stimuleren.

Lees ons meest recente onderzoek

Heb je vragen?
Contact ons!