Hoe kan de psychologie ons helpen milieu- en energiegerelateerde problemen te begrijpen en op te lossen?

Video afspelen

Nieuwsfeed

Consortium voor groene waterstof met sleutelrol voor onderzoekers Universiteit Groningen ontvangt 13 miljoen euro

Een consortium dat de sociaaleconomische impact van groene waterstof bestudeert, waaronder onze collega's Linda Steg en Goda Perlaviciute, heeft in totaal 13 miljoen euro subsidie gekregen.

"Het is niet aan mij als wetenschapper om ook de rol van politicus te spelen"

Professor Linda Steg heeft talloze alarmerende rapporten over klimaatverandering geschreven, maar in een recent interview met de Onderzoeksraad legt ze uit waarom ze er niet voor kiest om zelf activist te worden.

Podcastaflevering: klimaatadaptatie en angst (met Anne van Valkengoed)

Sluiten klimaatadaptatie en mitigatie elkaar uit? Speelt klimaatangst een rol in de bereidheid - of het vermogen - van mensen om aanpassingsmaatregelen te nemen? Kan omgevingspsychologie helpen om de weerstand tegen aanpassing te overwinnen?

Nederlandse Wetenschappelijke Klimaatraad adviseert regering daadkrachtig op te treden met beleid CO2-verwijdering om klimaatdoelen te halen

De Nederlandse Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR), waar onze collega professor Linda Steg deel van uitmaakt, adviseert het nieuwe kabinet om zich dringend te richten op beleid voor permanente CO2-verwijdering in hun zojuist uitgebrachte advies "De lucht klaren?".

Recyclen is belangrijk, maar minder consumeren is belangrijker

Ondanks het relatieve gebruiksgemak is recyclen eigenlijk het minst impactvolle gedrag als je kijkt naar afval.

Klimaatactie is geen niche. Iets anders suggereren is ondemocratisch.

De suggestie dat groepen die pleiten voor snellere klimaatmaatregelen zich in de marge van de samenleving bevinden, is volledig onjuist. Veel mensen, wereldwijd en in Nederland, maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering, niet alleen in de toekomst, maar ook hier en nu.

Gedragsverandering is essentieel voor een CO2-neutraal Nederland

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend hoe Nederland in 2050 klimaatneutraal kan zijn. Waardevol, maar met een grote omissie volgens wetenschappers Goda Perlaviciute, Thijs Bouman en Linda Steg: het effect van gedrag en leefstijl is niet meegenomen.

Podcastaflevering: sociale kantelpunten (met Žan Mlakar)

Wat initieert wijdverspreide sociale verandering? Hoe ontwikkelt sociale verandering zich in de loop van de tijd? Waarom is het moeilijk om over duurzaamheid te discussiëren?

Energieburgerschap als gepercipieerde (collectieve) rechten en verantwoordelijkheden van mensen in een rechtvaardige en duurzame energietransitie - schaalontwikkeling en validatie

Het doel van dit artikel is het ontwikkelen en valideren van een schaal om het niveau van energieburgerschap van mensen betrouwbaar te meten.

Heb ik het idee dat wij als gemeenschap kunnen volhouden, ons flexibel kunnen aanpassen en positief kunnen transformeren? De relatie tussen collectieve veerkracht en aanpassing door de gemeenschap

Collectieve veerkracht weerspiegelt de mate waarin mensen denken dat ze kunnen volhouden, zich flexibel kunnen aanpassen en zich als gemeenschap positief kunnen transformeren in het licht van klimaatverandering.

Anne van Valkengoed gastredacteur voor speciale uitgave over psychologie van aanpassing aan klimaatverandering

Onze collega Anne van Valkengoed en universitair docent psychologie aan de Universiteit van Göteborg Magnus Bergquist zijn de gastredacteuren van een speciale uitgave van Journal of Environmental Psychology over aanpassing aan klimaatverandering.

Universitair hoofddocent Amanda Carrico geeft Heymans Colloquium

Voordat onze zomerschool - the Next STEP - op 24 juni van start gaat, zal universitair hoofddocent Amanda Carrico, een van onze gastdocenten van de Universiteit van Colorado Boulder, een gastcollege geven in het kader van de Heymans Colloquium serie.

De volgende stap zetten: waar onze zomerschoolbegeleiders naar uitkijken

Nu onze zomerschool over drie weken begint, vroegen we verschillende begeleiders waarom ze zo enthousiast zijn over de zomerschool en waarom het zo belangrijk is om de omgevingspsychologietheorie toe te passen op maatschappelijke kwesties.

Anne van Valkengoed: Aanpassingsgedrag gaat over meer dan alleen risico's

De rol van risicoperceptie wordt vaak opgeblazen en er wordt geen rekening gehouden met andere psychologische determinanten; aanpassingsgedrag heeft met meer te maken dan alleen risico's en ervaringen met risico's in het verleden.

Podcastaflevering: publieke inspraak (met Goda Perlaviciute)

Wat zijn burgervergaderingen? Hoe kan de betrokkenheid van het publiek bij de besluitvorming over energie een betere afspiegeling zijn van de bevolking? Is het mogelijk om NIMBYisme (not in my backyard) te overwinnen bij groene energieprojecten?

Wie zijn wij en wat doen we

De expertisegroep Milieupsychologie Groningen onderzoekt hoe bereid mensen zijn om een persoonlijke bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en welk beleid duurzaam gedrag effectief kan stimuleren.

Lees ons meest recente onderzoek

Heb je vragen?
Contact ons!